תנאי שימוש - IMCannabis
דלג על לינקים
enhe
enhe

תנאי שימוש

עודכן לאחרונה: ביום 29 לחודש דצמבר 2021

תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש" ו/או "התנאים") מסדירים וקובעים את אופן השימוש באתר האינטרנט הזמין בכתובת: imcannabis.com  ("האתר") אשר הינו בבעלות ומופעל על ידי חברת איי.אמ.סי אחזקות בע"מ וכן השירותים המוצעים במסגרת האתר ("השירותים") מטעם החברה ו/או חברות קשורות, לרבות פוקוס צמחי מרפא בע"מ (להלן יכונו "החברה" ו/או "קבוצת IMC").

הסכמה וקבלת התנאים

תנאי שימוש אלו וכן מדיניות הפרטיות וכל תנאי נוסף אשר עשוי להיות מוצג באתר ו/או בטופס מקוון באתר ו/או במסגרת שירות המוצע באתר, הינם חלק מתנאי שימוש אלו, ומהווים הסכם משפטי מחייב ואכיף בין משתמשי האתר ו/או השירותים ("משתמש(ים)", "הנך" או "אתה")  לבין החברה ועל כן, בעת כל כניסה, גישה או כל שימוש באתר ו/או בשירותים, המשתמש מאשר כי קרא, הבין והינו נותן את הסכמתו המלאה לתנאים. משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים. על כן, מומלץ לקרוא בקפידה ובעיון תנאי שימוש אלו, בטרם כל גלישה באתר ו/או שימוש כאמור.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

הגבלת גיל

השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים במסגרת האתר מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד המשתמש מצהיר ומתחייב כי הינו בן 18 לפחות ובעל כשרות משפטית להתחייב לתנאים אלה ולשימוש ולביצוע פעולות משפטיות מחייבות, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולפי כל דין וכן לא קיימת למשתמש כל מניעה חוקית או מניעה אחרת להתקשר בתנאים. במידה ואינך מעל גיל 18 ו/או אינך בעל כשרות משפטית, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר ובשירותים.

תיקון ו/או שינוי התנאים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את התנאים, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת תנאי השימוש המעודכנים באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". המשך השימוש באתר ו/או בשירותים, לאחר הצגתם של תנאי השימוש המעודכנים, מהווים את הסכמתו של המשתמש לשינויים ו/או התיקונים אשר בוצעו ועל כן, מומלץ לקרוא את התנאים מפעם לפעם. במידה והחברה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר ו/או באופן אחר.

האתר, השירותים והתוכן המוצע באתר

באתר זה מופיע מידע בסיסי וכללי ביחס לקבוצת IMC ותחומי עיסוקה, לרבות תכנים נוספים כגון כתבות, מאמרים, המלצות, תמונות וכדומה ביחס לתחומי עיסוק אלו (יחדיו יכונו להלן "התוכן").

כמו כן, באתר ניתן למצוא את פרטי יצירת הקשר עם החברה ו/או טפסים מקוונים ליצירת קשר עבור משתמשים אשר ברצונם לקבל מידע נוסף ו/או לפנות בבקשות ופניות אחרות לחברה, לרבות לעניין המוצרים המוצגים באתר ו/או פנייה לקבלת ייעוץ רוקחי.

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי בתי מרקחת אשר מציעים למכירה את מוצרי IMC ו/או מוצרים אחרים ו/או הינם חלק מקבוצת IMC. יובהר כי, אין אפשרות לרכישת המוצרים המוצגים באתר במסגרת האתר עצמו ואת הרכישה יש לבצע מבתי המרקחת הרלוונטיים. ***התוכן באתר אינו מהווה ייעוץ מקצועי ו/או רפואי: לתשומת לבך, התוכן המופיע באתר מוצע למשתמשים אך ורק כמידע כללי וכסקירה ביחס לתחומי העיסוק של החברה ובכל מקרה אין הוא מהווה, ואין להתייחס אליו, כייעוץ רפואי, אבחון או תחליף לייעוץ רפואי ו/או מקצועי. בהתאם לכך, אנו ממליצים למשתמשים להתייעץ ישירות עם רופא ו/או הגורם המקצועי הרלוונטי בטרם קבלת כל החלטה או נקיטת כל פעולה. כמו כן, תמונות המוצרים ותיאורם המוצגים באתר הינם לצורך המחשה בלבד ועשויות להיות אי התאמות בין התמונות ו/או התיאור באתר לבין המוצר הנרכש, על כן, יש לעיין בעלון המוצר בטרם כל שימוש. השימוש ו/או כל הסתמכות על התוכן באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תישא בכל אחריות לכל החלטה או פעולה שנעשתה בהתבסס על התוכן באתר זה, אשר מוצע למשתמשים כמות שהוא ("as-is").

אין לראות בתוכן המופיע באתר כפרסום ו/או המלצה ו/או עידוד לשימוש בקנאביס שלא למטרות רפואיות או שלא כדין. השימוש בקנאביס רפואי הינו בהמלצת רופא מומחה ובהתאם לרישיון מתאים ממשרד הבריאות עפ"י חוק ולאחר קבלת הדרכה ראשונית בהתאם.

הגבלות שימוש

בעת גישה ו/א שימוש באתר, המשתמש מתחייב שלא: (1) להעתיק, להפיץ או לשעתק כל חלק מהאתר ו/או התוכן ו/או להשתמש, לשנות או לשלב את האתר ו/או התוכן לתוך אתר אחר, או ליצור יצירות נגזרות; (2) להשתמש באתר על מנת לקדם, לנהל או לתרום לפעילות המפרה זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (3) לעקוף, להשבית או להפריע למאפיינים הקשורים לאבטחה של האתר, ולתפעולו התקין וכן לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר או התוכן הכלול בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם, לרבות תוכנות זדוניות או וירוסים, אשר עלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם; (4) לחבל במערכות של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; (5) לאסוף מידע, לרבות מידע אישי ו/או פרטים אחרים מהאתר, בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים, ע"י פריצה ו/או כרייה, לרבות לצורך דיוור לא מאושר ו/או להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי לרבות סקריפטים; (6) לעשות כל שימוש שאינו מורשה ו/או אינו חוקי ו/או שימוש מסחרי באתר. החברה תהא רשאית להגביל את גישתו של כל משתמש אשר יפר ו/או יעשה ניסיון להפר את הגבלות המפורטות לעיל. בנוסף, הפרה של הגבלות כאמור עשויה להטיל על המשתמש חבות פלילית ו/או אזרחית.

זכויות קניין רוחני

האתר והתוכן (כהגדרתו לעיל), לרבות כל עיצוב, סימני מסחר או שמות מסחריים, לוגו, תמונות ותוכנה הכלולים בו, וכל זכויות הקניין הרוחני ביחס לנ"ל הינם בבעלות החברה או צדדים שלישיים והינם מוצגים לשימושו האישי והלא מסחרי של המשתמש בלבד ובכפוף להוראות התנאים. אין המשתמש רשאי להסיר ו/או למחוק כל הודעת זכויות יוצרים באתר ו/או כל סימן המעיד על זכויות כאמור.

אתרי צדדים שלישיים

במסגרת השימוש באתר, עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים, לרבות בתי מרקחת המציעים את מוצרי IMC וכדומה  (להלן: "אתרים מקושרים"). יובהר כי, השימוש באתרים מקושרים ודפים אלו, לרבות השירותים המוצעים במסגרתם ו/או התכנים המוצעים במסגרתם, כמו גם כל פעולה אחרת שתבצע בהם או בקשר אליהם, כפופים לתנאי השימוש של אותם אתרים מקושרים והינם באחריותך ובאחריות בעלי האתרים המקושרים בלבד, ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק, ישירים ו/או עקיפים, כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים משימוש באתרים מקושרים אלו.

מדיניות פרטיות

החברה מחויבת להגן על המידע אשר משתמשים חולקים איתה ו/או מעבירים לעיונה ו/או מידע אשר נאסף על ידי החברה במסגרת פעילות האתר. מדיניות הפרטיות של החברה הזמינה בכתובת: [הוסיפו לינק] מתארת את המידע אשר נאסף על ידי החברה וכן את אופן השימוש בו ואחסונו והינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

זמינות האתר ושינויים

החברה שומרת על הזכות לתקן ו/או לעדכן ו/או לבצע כל שינוי לאתר ו/או לתוכן וכן להפסיק את פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו, לרבות השירותים המוצעים במסגרתו, באופן זמני או לצמיתות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. החברה אינה מתחייבת כי האתר יפעל ו/או יהיה זמין בכל עת ללא הפרעות ו/או תקלות.

היעדר מצגים, הגבלת והסרת אחריות

למעט אם מצוין מפורשות בתנאי שימוש אלו, האתר והתוכן ניתנים כמות שהם ("AS-IS"), ועל בסיס זמינות (“AS-AVAILABLE”), ללא כל אחריות, מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות והתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה מתחייבת כי האתר יפעל ללא שגיאות או ללא וירוסים או קודים מזיקים אחרים וכי יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למערכות החברה ולכל מידע אשר יסופק על ידי המשתמשים ו/או כי תקלות יתוקנו. בנוסף החברה אינה מתחייבת כי האתר ו/או התוכן יהיו זמינים לשימוש בכל עת ו/או מכל מיקום וכי התוכן הינו נכון ו/או מעודכן. כל שימוש באתר ו/או בתוכן כל ידי המשתמש הינו באחריותו של המשתמש בלבד.

המשתמש מסכים כי החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלפיו או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזקים הנובעים מבעיות טכניות, לרבות, ללא הגבלה, בקשר עם האינטרנט או עם כל ספקי התקשורת. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות לציוד, כתוצאה משימוש באתר ו/או היעדר יכולת לבצע שימוש – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה, אי שמירה ו/או גיבוי ו/או אובדן של תכנים ו/או כל מידע ביחס למשתמש, אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו.

שיפוי

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, מכל מין וסוג, עקב הפרת תנאים אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש.

סמכות שיפוט

על תנאי השימוש הללו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר ובתוכן הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו בלבד.

כללי

התנאים מהווים את מלוא ההסכמות בין הצדדים. בכפוף לדין החל, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות או דרישה אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים לרבות לעניין תיקונים ו/או שינויים בתנאים. במידה והוראה מהוראות התנאים, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התנאים ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור. החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי, ללא מתן הודעה אלא אם הודעה כאמור נדרשת עפ"י דין.

צור קשר

לכל שאלה לגבי האתר ו/או תנאי שימוש אלו ניתן ליצור קשר עם החברה, כדלקמן:

איי.אמ.סי   אחזקות בע"מ

גליל ים/ 077-4442333

[email protected]